cibus spiritualis

Harelbeke

Geestelijk voedsel

Het mannenkoor Cibus Spiritualis (Latijn voor ‘geestelijk voedsel’) begon zijn activiteiten te Boekhoute op 5 december 1993. Er werd toen een kern gevormd rond zangers die reeds enkele jaren actief waren in diverse lokale koren. De drijvende kracht was de passie voor het gregoriaans en de daaruit voortvloeiende polyfone (meerstemmige), hoofdzakelijk religieuze muziek.

Cibus Spiritualis tracht de laatste jaren meer en meer een overzicht te brengen van verschillende stijlen in de religieuze én profane muziek, zowel klassiek als ook modern, maar dan specifiek voor mannenstemmen.

Sinds 1997 stond het koor, gevestigd te Ertvelde, onder leiding van Marcel Van Cauwenberge. Het telt momenteel 19 enthousiaste leden. Reeds enkele jaren wordt beroep gedaan op organist Wim Claeys als vaste begeleider of repetitor. Met zijn groot muzikaal talent is hij een bijzondere verrijking voor het koor.

Cibus Spiritualis heeft reeds samengewerkt met tal van solisten (Ludwig van Gijsegem, Diane Verdoodt e.a.), dirigenten (Herman Streulens, Florian Heyerick, Jos Van den Borre en Steve De Veirman) en organisten (Kristiaan Van Ingelgem en Wim Claeys).

Cibus Spiritualis treedt vaak op in een witte albe, om het religieuze en ingetogen karakter van zijn muziek te benadrukken.

Ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan bracht het koor eind 2003 een concertcyclus met werken van Peter Benoit i.s.m. het Sint-Barbara mannenkoor uit Heusden en met Wim Claeys aan het orgel.

In 2006 en 2010 werd het koor tijdens de provinciale koorzangtoernooien telkens geklasseerd in tweede afdeling.

Sinds 2009 heeft het koor een vaste webstek : www.cibusspiritualis.be.

Op 2 oktober 2010 overleed vrij onverwacht onze dirigent en voorzitter Marcel, die het koor meer dan 13 jaar heeft geleid en naar een hoger muzikaal niveau gebracht.

Ondanks het verlies van onze vaste dirigent zijn we vol enthousiasme het nieuwe jaar gestart met 2 interim-dirigenten : Guido Bracke, een man met veel ervaring en een grote kennis van het gregoriaans en Pascal Lestaeghe, een jonge, veelbelovende conservatoriumstudent met een grote muzikale gedrevenheid en een uitstekende baritonsolist.

Reeds heel wat jaren luisteren we regelmatig een gregoriaanse mis op in de Sint-Niklaaskerk te Gent, waaronder een radiomis op 11 juli 2010 en op 8 mei 2011 voor VRT radio 1. In maart 2011 verleenden we onze medewerking aan 2 concerten met o.a. het ‘Requiem’ van Gabriel Fauré.

Contactadres :

Kris Baudewyn
Kruisbekstraat 1
9185 Wachtebeke
Tel. 09/342 97 12
kris.baudewyn@telenet.be